top03e
stamp-   pacjent lat 58 z licznymi brakami w uzębieniu i wadą zgryzu /galeria/

-   pacjent lat 49 z brakiem zębów w żuchwie w trakcie leczenia implantoprotetycznego /galeria/

-   pacjentka lat 56 ze szczątkowym uzębieniem w szczęce i brakami zębowymi w żuchwie, z alergią na metale i tworzywa
    sztuczne /galeria/

-   pacjentka lat 25 po zakończonym leczeniu ortodontycznym, brak zawiązków drugich zębów siecznych /galeria/

-   pacjentka lat 32 po utracie drugiego zęba siecznego po wszczepieniu implantu w fazie odbudowy protetycznej /galeria/

-   pacjentka lat 48 z bezzębną szczęką po wczepieniu implantów i osadzeniu na nich teleskopów cyrkonowych, w żuchwie
    most pełnoceramiczny na podbudowie cyrkonowej /galeria/

-   pacjentka lat 27 po utracie drugich zębów siecznych w trakcie procedur implanto protetycznycą /galeria/

-   pacjentka lat 52 przesunięcia zębów własnych Pacjentki spowodowane brakami zębów w odcinkach bocznych i wadą
    zgryzu /galeria/

-   pacjentka lat 48 braki zębów w odcinkach estetycznym i bocznym w trakcie procedur implantoprotetycznych /galeria/

usmier

Copyright © 2014 Bogdan Dmochowski Klinika Dentystyczna BODENT | created by studio lionpath