CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

-    konsultacje chirurgiczne

-    ekstrakcja zębów

-    ekstrakcje pojedynczych korzeni w zębach wielokorzeniowych

-    ekstrakcja zatrzymanych zębów i zawiązków zębów

-    odsłanianie zatrzymanych zębów

-    resekcja wierzchołków korzeni zębów

-    usuwanie torbieli

-    plastyka wyrostka zębodołowego

-    gingiwoplastyka - chirurgiczne modelowanie kształtu dziąseł

-    sterowana regeneracja kości - odbudowa grubości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem materiałów kościotwórczych
     i membran stabilizujących